Soorten waterschapsbelasting

Er zijn 3 soorten waterschapsbelasting. Welke belastingen u betaalt, hangt af van uw situatie. U betaalt altijd watersysteemheffing. Is uw woning aangesloten op het riool? Dan betaalt u zuiveringsheffing. Als uw woning niet op het riool is aangesloten betaalt u verontreinigingsheffing.

Wilt u weten hoeveel u in uw situatie betaalt?

Bekijk kosten waterschapsbelasting

 

Er zijn 3 soorten waterschapsbelasting:

  • watersysteemheffing
  • zuiveringsheffing
  • verontreinigingsheffing

We leggen de 3 soorten hieronder uit.

Watersysteemheffing

Woont u in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Dan betaalt u watersysteemheffing. Zo draagt u bij aan goed beheer van de waterkringloop.

Er zijn 4 soorten watersysteemheffing. Welke u betaalt, ligt aan uw situatie:

  • Ingezetenen: u bent een bewoner en betaalt per huishouden.
  • Gebouwd: u bent eigenaar van 1 of meer gebouwen en betaalt een percentage van de WOZ-waarde.
  • Ongebouwd: u bent eigenaar van grond en betaalt per hectare.
  • Natuurterrein: u bent eigenaar van een natuurterrein en betaalt per hectare.

U betaalt per jaar een vast bedrag aan watersysteemheffing ingezetenen. Ook als u verhuist. Lees in welke situatie we uw aanslag verlagen.

Bekijk kosten watersysteemheffing

 

Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing

Is uw woning aangesloten op het riool? Dan betaalt u zuiveringsheffing. Zo betaalt u mee aan het schoonmaken van afvalwater. Elk huishouden betaalt zuiveringsheffing voor 3 vervuilingseenheden (ve). Behalve als u alleen woont. Dan betaalt u voor 1 ve. Kinderen jonger dan 18 jaar tellen ook mee als bewoners.

Is uw woning niet aangesloten op het riool? Dan betaalt u verontreinigingsheffing. Deze kosten berekenen we op dezelfde manier als de zuiveringsheffing.

Bekijk kosten zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing

 

Verlaging van uw aanslag

Gaat u verhuizen en vertrekt u uit ons gebied? Dan betaalt u alleen zuiveringsheffing voor de periode dat u op uw oude adres woonde. Wij verlagen dan uw aanslag. U hoeft hiervoor niets te doen.

Komt u in een jaar alleen te wonen? Ook dan verlagen wij uw aanslag.