64

Projecten

Proef met extra zuiveringsstap tegen medicijnresten

Wordt aan gewerkt

Waternet start op de rioolwaterzuivering (RWZI) Horstermeer met een proef om medicijnresten uit het afvalwater te halen. De proef bestaat uit het test...

Lees meer

Baggeren en verbeteren waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen

Wordt aan gewerkt

Lees meer

Bouw groengasinstallatie

Wordt aan gewerkt

Lees meer

Aanleg waterleiding Sluisbuurt

Wordt aan gewerkt

Waternet gaat vanaf 17 februari 2020 een drinkwaterleiding en een vuilwaterleiding aanleggen tussen de Kees Broekmanstraat en de toekomstige Sluisbuur...

Lees meer

Blaricumse Sluis

Wordt aan gewerkt

De Blaricumse Sluis wordt op afstand bediend. Begin 2020 voeren we nog werkzaamheden uit.

Lees meer

Groot onderhoud dijk Proostdijlaantje

Wordt aan gewerkt

De dijk bij het Proostdijlaantje in Mijdrecht is op sommige plaatsen niet hoog genoeg. Waternet gaat namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de dijk v...

Lees meer

Waterkwaliteitsscherm zorgt voor schoner water

Wordt aan gewerkt

Lees meer

Groot onderhoud Ringdijk Oost

Wordt aan gewerkt

Het dijktraject Ringdijk Oost ligt ten oosten van de polder Groot-Mijdrecht en ten oosten van Westerheul en is op sommige plaatsen niet hoog genoeg. W...

Lees meer

Groot onderhoud dijk Dwarskade te Abcoude

Wordt aan gewerkt

Het dijktraject Dwarskade langs de Waver in Acboude is op sommige plaatsen niet hoog genoeg. Waternet gaat namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de ...

Lees meer

Modernisering gemaal Bovenkerkerpolder

Wordt aan gewerkt

Waternet gaat in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het Poldergemaal Bovenkerkerpolder moderniseren met als doel een duurzaam en klimaatbes...

Lees meer

Onderhoud Brug Driemond

Wordt aan gewerkt

Waternet laat onderhoud uitvoeren aan de Brug Driemond. Uit de laatste onderhoudsinspectie bleek dat onderhoud nodig is. De werkzaamheden duren ongeve...

Lees meer

Groot onderhoud Groote Zeesluis Muiden

Wordt aan gewerkt

Waternet voert in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht groot onderhoud uit aan de Groote Zeesluis in Muiden.

Lees meer

Dijkverbetering Angstelkade Baambrugge

Wordt aan gewerkt

Lees meer

Groot Onderhoud Zwarte Pad

Wordt aan gewerkt

Lees meer

Proef natte landbouw Ankeveen

Wordt aan gewerkt

Waternet gaat samen met agrariër Wilko Kemp een proef doen met natte landbouw om bodemdaling tegen te gaan.

Lees meer

Dijkverbetering Kade langs de Rondweg

Wordt aan gewerkt

Lees meer

Schoonmaken Westelijk Marktkanaal

Wordt aan gewerkt

Lees meer

Nieuwe riolering in Beethovenstraat

Wordt aan gewerkt

Daarom vervangt Waternet dit riool dat tussen de Prinses Irenestraat en de Cornelis Dopperkade ligt. De werkzaamheden starten vanaf april 2019 en dure...

Lees meer

Dijkverbetering Jaagpad

Wordt aan gewerkt

De dijk langs het Jaagpad in Uithoorn en langs Bilderdam in Kaag en Braassem is op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg. Waternet gaat namens...

Lees meer

Nieuwe rioolwaterzuivering in Weesp

Wordt aan gewerkt

Lees meer

Groot onderhoud Botsholsedijk-Zuid

Wordt aan gewerkt

De dijk Botsholsedijk-Zuid in de gemeente Ronde Venen is niet overal hoog genoeg. Waternet gaat de dijk verbeteren.

Lees meer

Vervangen noodkering het Gein bij Driemond

Wordt aan gewerkt

Waternet gaat in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de noodkering vervangen in het Gein nabij Driemond.

Lees meer

Renovatie waterzuivering Naardermeer

Wordt aan gewerkt

Waternet gaat in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de waterzuivering bij het Naardermeer vernieuwen. De zuivering staat ten noorden van h...

Lees meer

Dijkverbetering Westveensekade Korte Meentweg

Wordt aan gewerkt

De dijk langs de Westveensekade en de Korte Meentweg is op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg. Daarom gaan we de dijk verbeteren.

Lees meer

Nieuwe riolering Rivierenbuurt

Wordt aan gewerkt

In de Rivierenbuurt (Scheldebuurt) gaan we de riolering vervangen. Het riool is verzakt. We bouwen een nieuw riool en we maken de buurt beter bestand ...

Lees meer

Persleiding Maarssen

Wordt aan gewerkt

Op 1 januari 2019 sluit de rioolwaterzuivering in Maarssen. Rioolwater uit Maarssen wordt vanaf dan afgevoerd naar de rioolwaterzuivering in Leidsche ...

Lees meer

Groot onderhoud brug Nigtevecht

Wordt aan gewerkt

In 2018 start het groot onderhoud aan de brug te Nigtevecht. Veel onderdelen zijn oud en versleten.

Lees meer

Dijkverbetering Horstermeer noordoost

Wordt aan gewerkt

Waternet gaat in opdracht van Waterschap Amstel Gooi en Vecht de dijk aan de noordoostkant van de Horstermeerpolder verbeteren. Uit onderzoek blijkt ...

Lees meer

Van zout kwelwater naar drinkwater

Wordt aan gewerkt

In de Horstermeer is een deel van het grondwater te zout. Dat is niet goed voor planten en dieren in de buurt. We willen daar iets aan gaan doen.

Lees meer

Proef herstel legakker Loosdrechtse Plassen

Wordt aan gewerkt

We doen een proef met bagger uit de Loosdrechtse plassen. Hiermee herstellen we legakkers die nu in slechte staat zijn.

Lees meer

Nieuwe trafohuisjes Waterleidingduinen

Wordt aan gewerkt

De komende jaren vervangen we alle elektriciteitskabels en transformatorhuisjes in de Waterleidingduinen. Deze leveren stroom voor de pompen.

Lees meer

Rioolwaterzuivering Amstelveen

Wordt aan gewerkt

Waternet verbetert de waterzuivering in Amstelveen. Door het onderhoud kunnen we het afvalwater goed blijven schoonmaken.

Lees meer

Brugbediening op afstand

Wordt aan gewerkt

Waternet gaat bruggen en sluizen in Amsterdam vanaf 1 centrale plek openen en sluiten. U kunt dan sneller doorvaren.

Lees meer

Nieuwe sanitatie

Wordt aan gewerkt

Nieuwe Sanitatie is een nieuwe manier om afvalwater in te zamelen en schoon te maken. We winnen energie (gas en warmte) terug.

Lees meer

Noodoverloopgebied De Ronde Hoep

Wordt aan gewerkt

We kunnen De Ronde Hoep inzetten als noodoverloopgebied. Dan leiden we water naar de polder om een ramp ergens anders te voorkomen.

Lees meer

De nieuwe N200

Wordt aan gewerkt

Waternet, Rijkswaterstaat, en de gemeente Amsterdam werken samen aan De nieuwe N200. Weg, dijk en waterleiding worden vernieuwd.

Lees meer

Betere waterafvoer naar gemaal Zeeburg

Wordt aan gewerkt

De afvoer van water naar gemaal Zeeburg is belangrijk voor de veiligheid van Amsterdam en omgeving. Waternet werkt aan de verbetering van de afvoer.

Lees meer

Agrarische wateropvang Bovenkerkerpolder

Wordt aan gewerkt

In de Bovenkerkerpolder willen we meer water opvangen bij harde regen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bedacht hiervoor een plan.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling Zuidas

Wordt aan gewerkt

De Zuidas ontwikkelt zich met enorme snelheid tot een hoogstedelijke omgeving. Het waterschap adviseert via Waternet over duurzaam waterbeheer.

Lees meer

Waterberging Noorderlegmeerpolder

Wordt aan gewerkt

In de Noorderlegmeerpolder was behoefte aan extra mogelijkheden om water op te vangen bij harde regen. Dit voorkomt overlast en schade.

Lees meer

Watergebiedsplan Westeramstel

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in gebied Westeramstel? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling IJburg

Wordt aan gewerkt

IJburg is een nieuwe Amsterdamse wijk in het IJmeer. Op een aantal eilanden zijn in een paar jaar tijd woningen gebouwd voor zo’n 50.000 bewoners.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling Watergraafsmeer

Wordt aan gewerkt

De Watergraafsmeer is het laagste punt van Amsterdam. Dit maakt de wijk kwetsbaar voor wateroverlast.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling Weespersluis (Bloemendalerpolder)

Wordt aan gewerkt

In de Bloemendalerpolder tussen Muiden en Weesp komt de nieuwe wijk Weespersluis. Het omliggende landschap krijgt veel nieuwe natuur met water.

Lees meer

Waterberging Zuiderlegmeerpolder

Wordt aan gewerkt

In de Zuiderlegmeerpolder is behoefte aan meer mogelijkheden om water op te vangen wanneer het hard regent. Dit voorkomt overlast en schade.

Lees meer

Dijkverbetering Waterleidingkanaal

Wordt aan gewerkt

De dijk langs het Waterleidingkanaal is op sommige plekken te laag of niet sterk genoeg. Daarom gaan we de dijk verbeteren.

Lees meer

Watergebiedsplan Noordelijke Vechtstreek

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in het gebied Noordelijke Vechtstreek? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Watergebiedsplan Noorderpark

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in gebied Noorderplan? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Watergebiedsplan Noordelijke Vechtplassen

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in het gebied Noordelijke Vechtplassen? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Dijkverbetering Ouderkerk aan de Amstel

Wordt aan gewerkt

De dijk in Ouderkerk aan de Amstel is niet hoog en sterk genoeg. Daarom gaan wij de dijk verhogen en sterker maken. Meer informatie vindt u op AGV.nl

Lees meer

Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in het gebied Holland Sticht Voorburg Oost? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Dijkverbetering Linnaeuskade

Wordt aan gewerkt

De dijk aan de Linnaeuskade is op sommige plekken niet hoog genoeg. Lees meer over deze plannen op AGV.nl.

Lees meer

Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in het gebied Holland Sticht Voorburg? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Dijkverbetering Kudelstaartseweg

Wordt aan gewerkt

De dijk langs de Kudelstaartseweg is op sommige plekken niet hoog en sterk genoeg. Daarom versterken we de dijk. Meer hierover vindt u op AGV.nl.

Lees meer

Watergebiedsplan Osdorperbinnenpolder-Laag

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in gebied Osdorperbinnenpolder-Laag? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o.

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in het gebied Groot Wilnis-Vinkeveen? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Dijkverbetering Centraal Holland

Wordt aan gewerkt

De Lekdijk en Neder-Rijndijk zijn op sommige plekken niet hoog en sterk genoeg. We gaan de dijken verhogen en sterker maken. Meer vindt u op AGV.nl.

Lees meer

Watergebiedsplan Bethunepolder

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in het gebied Bethunepolder? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Dijkverbetering Amsteldijk

Wordt aan gewerkt

De Amsteldijk is op sommige plekken niet hoog en sterk genoeg. Daarom gaan wij de dijk verhogen en sterker maken. Meer hierover vindt u op AGV.nl.

Lees meer

Pharmafilter

Wordt aan gewerkt

Ons waterschap maakt samen met het AMC plannen voor een speciale zuivering. Lees meer over het pharmafilter op AGV.nl.

Lees meer

Life Project Amsterdamse Waterleidingduinen

Wordt aan gewerkt

Veel drinkwater in Amsterdam komt uit de Amsterdamse Waterleidingduinen. Waternet werkt in dit gebied.

Lees meer

Hulp bij verbetering trek van vissen

Wordt aan gewerkt

Sommige vissen leven in zee en in zoet water. Waternet haalt hindernissen weg voor de vissen. Zodat ze verder kunnen zwemmen.

Lees meer

Dijkverbetering Jan Vroegopsingel

Wordt aan gewerkt

Waternet gaat de dijk langs de Jan Vroegopsingel en een gedeelte van de Ouderkerkerdijk in Amsterdam verbeteren.

Lees meer

Verbetering waterkwaliteit Sloterplas

Wordt aan gewerkt

Waternet werkt aan de waterkwaliteit in de Sloterplas in Amsterdam. Wij onderzoeken hoe we het water schoon en helder kunnen houden.

Lees meer