70

Projecten

Groot onderhoud aan de Derde Bedijking West in Mijdrecht

Waternet bereidt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het groot onderhoud voor aan de Derde Bedijking West te Mijdrecht. We gaan het deel van de di...

Lees meer

Oplossen stankoverlast rioolgemaal Meeuwenlaan

In het Vliegenbos in Amsterdam Noord staat een rioolgemaal van gemeente Amsterdam. Dit rioolgemaal pompt rioolwater naar de rioolwaterzuivering. Omdat...

Lees meer

Groot onderhoud Ringdijk Polder Zevenhoven-Oost

Waternet is namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht begonnen aan het groot onderhoud van de Ringdijk Polder Zevenhoven-Oost. De dijk ligt in de gemeen...

Lees meer

Dijkverbetering Westveensekade

De dijk langs de Westveensekade en de Korte Meentweg is op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg. Daarom gaan we de dijk verbeteren.

Lees meer

Renovatie Vechtsluis Maarssen

Waternet start in januari 2022, in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, met de renovatie van de monumentale Vechtsluis in Maarssen. Deze slu...

Lees meer

Vervangen remmingwerk Jacob van Lennepkade

Waternet gaat de bescherming van de rioolbuis in het Jacob van Lennepkanaal vervangen.

Lees meer

Watergebiedsplan Horn- en Kuijerpolder

Waternet werkt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan een watergebiedsplan voor de Horn- en Kuijerpolder.

Lees meer

Dijkverbetering Nieuwe Wetering Zuidzijde

Waternet gaat namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) de dijk aan de zuidoever van de Nieuwe Wetering in Nieuwersluis verbeteren. De dijk aan de...

Lees meer

Groot onderhoud dijk De Waver

Waternet bereidt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het groot onderhoud voor aan de dijk De Waver. Wij werken daarin samen met de gemeente Ouder-...

Lees meer

Bouw rioolgemaal Postjesweg

Waternet bouwt in opdracht van de gemeente Amsterdam een nieuw rioolgemaal. Dit nieuwe gemaal vervangt het gemaal aan de Willem Roelofsstraat dat wegg...

Lees meer

Dijkverbetering Geerkade-West

De dijk Geerkade-West is niet overal hoog en sterk genoeg. Daarom gaat Waternet de dijk verbeteren.

Lees meer

Slibbuffer zonder uitstoot broeikasgassen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht past de bouw van de slibbuffer op de rioolwaterzuivering RWZI-west zodanig aan dat broeikasgassen niet meer in de atm...

Lees meer

Onderhoud Driemond riolering

Groot onderhoud in openbare ruimte Driemond: waterleidingen, riool, brug en dijk.

Lees meer

Dijkverbetering Mijdrechtse Zuwe en Kade langs de Rondweg te Mijdrecht

Lees meer

Waterleiding Amsterdamse Bos

Waternet zorgt voor drinkwater in Amsterdam en omgeving. Vanaf 5 oktober 2020 werkt een aannemer in opdracht van Waternet aan het waterleidingnet in h...

Lees meer

Proef met extra zuiveringsstap tegen medicijnresten

Waternet start op de rioolwaterzuivering (RWZI) Horstermeer met een proef om medicijnresten uit het afvalwater te halen. De proef bestaat uit het test...

Lees meer

Baggeren en verbeteren waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen

Lees meer

Bouw groengasinstallatie

Lees meer

Waterkwaliteitsscherm zorgt voor schoner water

Lees meer

Groot onderhoud Ringdijk Oost

Het dijktraject Ringdijk Oost ligt ten oosten van de polder Groot-Mijdrecht en ten oosten van Westerheul en is op sommige plaatsen niet hoog genoeg. W...

Lees meer

Groot onderhoud dijk Dwarskade te Abcoude

Het dijktraject Dwarskade langs de Waver in Acboude is op sommige plaatsen niet hoog genoeg. Waternet gaat namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de ...

Lees meer

Modernisering gemaal Bovenkerkerpolder

Waternet gaat in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het Poldergemaal Bovenkerkerpolder moderniseren met als doel een duurzaam en klimaatbes...

Lees meer

Onderhoud Brug Driemond

Waternet laat onderhoud uitvoeren aan de Brug Driemond. Uit de laatste onderhoudsinspectie bleek dat onderhoud nodig is. De werkzaamheden duren ongeve...

Lees meer

Groot onderhoud Groote Zeesluis Muiden

Waternet voert in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht groot onderhoud uit aan de Groote Zeesluis in Muiden.

Lees meer

Dijkverbetering Angstelkade Baambrugge

Lees meer

Proef natte landbouw Ankeveen

Waternet gaat samen met agrariër Wilko Kemp een proef doen met natte landbouw om bodemdaling tegen te gaan.

Lees meer

Schoonmaken Westelijk Marktkanaal

Lees meer

Nieuwe riolering in Beethovenstraat

Daarom vervangt Waternet dit riool dat tussen de Prinses Irenestraat en de Cornelis Dopperkade ligt. De werkzaamheden starten vanaf april 2019 en dure...

Lees meer

Nieuwe rioolwaterzuivering in Weesp

Lees meer

Renovatie waterzuivering Naardermeer

Waternet gaat in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de waterzuivering bij het Naardermeer vernieuwen. De zuivering staat ten noorden van h...

Lees meer

Dijkverbetering Westveensekade Korte Meentweg

De dijk langs de Westveensekade en de Korte Meentweg is op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg. Daarom gaan we de dijk verbeteren.

Lees meer

Nieuwe riolering Rivierenbuurt

In de Rivierenbuurt (Scheldebuurt) gaan we de riolering vervangen. Het riool is verzakt. We bouwen een nieuw riool en we maken de buurt beter bestand ...

Lees meer

Dijkversterking Ringdijk Watergraafsmeer

We gaan de Ringdijk in Amsterdam versterken. De dijk is namelijk wel hoog, maar niet sterk genoeg.

Lees meer

Van zout kwelwater naar drinkwater

In de Horstermeer is een deel van het grondwater te zout. Dat is niet goed voor planten en dieren in de buurt. We willen daar iets aan gaan doen.

Lees meer

Proef herstel legakker Loosdrechtse Plassen

We doen een proef met bagger uit de Loosdrechtse plassen. Hiermee herstellen we legakkers die nu in slechte staat zijn.

Lees meer

Nieuwe trafohuisjes Waterleidingduinen

De komende jaren vervangen we alle elektriciteitskabels en transformatorhuisjes in de Waterleidingduinen. Deze leveren stroom voor de pompen.

Lees meer

Rioolwaterzuivering Amstelveen

Waternet verbetert de waterzuivering in Amstelveen. Door het onderhoud kunnen we het afvalwater goed blijven schoonmaken.

Lees meer

Brugbediening op afstand

Waternet gaat bruggen en sluizen in Amsterdam vanaf 1 centrale plek openen en sluiten. U kunt dan sneller doorvaren.

Lees meer

Nieuwe sanitatie

Nieuwe Sanitatie is een nieuwe manier om afvalwater in te zamelen en schoon te maken. We winnen energie (gas en warmte) terug.

Lees meer

Noodoverloopgebied De Ronde Hoep

We kunnen De Ronde Hoep inzetten als noodoverloopgebied. Dan leiden we water naar de polder om een ramp ergens anders te voorkomen.

Lees meer

De nieuwe N200

Waternet, Rijkswaterstaat, en de gemeente Amsterdam werken samen aan De nieuwe N200. Weg, dijk en waterleiding worden vernieuwd.

Lees meer

Betere waterafvoer naar gemaal Zeeburg

De afvoer van water naar gemaal Zeeburg is belangrijk voor de veiligheid van Amsterdam en omgeving. Waternet werkt aan de verbetering van de afvoer.

Lees meer

Agrarische wateropvang Bovenkerkerpolder

In de Bovenkerkerpolder willen we meer water opvangen bij harde regen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bedacht hiervoor een plan.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling Zuidas

De Zuidas ontwikkelt zich met enorme snelheid tot een hoogstedelijke omgeving. Het waterschap adviseert via Waternet over duurzaam waterbeheer.

Lees meer

Waterberging Noorderlegmeerpolder

In de Noorderlegmeerpolder was behoefte aan extra mogelijkheden om water op te vangen bij harde regen. Dit voorkomt overlast en schade.

Lees meer

Watergebiedsplan Westeramstel

Wat gaan we doen met het water in gebied Westeramstel? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling Watertuin Amstelveen

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het project Watertuin Amstelveen stopgezet.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling IJburg

IJburg is een nieuwe Amsterdamse wijk in het IJmeer. Op een aantal eilanden zijn in een paar jaar tijd woningen gebouwd voor zo’n 50.000 bewoners.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling Watergraafsmeer

De Watergraafsmeer is het laagste punt van Amsterdam. Dit maakt de wijk kwetsbaar voor wateroverlast.

Lees meer

Watergebiedsplan Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder

Er is een nieuw peilbesluit voor de Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder. We gaan dit peilbesluit uitvoeren en het Horstermeergemaal aanpassen.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling Weespersluis (Bloemendalerpolder)

In de Bloemendalerpolder tussen Muiden en Weesp komt de nieuwe wijk Weespersluis. Het omliggende landschap krijgt veel nieuwe natuur met water.

Lees meer

Waterberging Zuiderlegmeerpolder

In de Zuiderlegmeerpolder is behoefte aan meer mogelijkheden om water op te vangen wanneer het hard regent. Dit voorkomt overlast en schade.

Lees meer

Watergebiedsplan Noordelijke Vechtstreek

Wat gaan we doen met het water in het gebied Noordelijke Vechtstreek? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Watergebiedsplan Noorderpark

Wat gaan we doen met het water in gebied Noorderplan? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Watergebiedsplan Noordelijke Vechtplassen

Wat gaan we doen met het water in het gebied Noordelijke Vechtplassen? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Dijkverbetering Ouderkerk aan de Amstel

De dijk in Ouderkerk aan de Amstel is niet hoog en sterk genoeg. Daarom gaan wij de dijk verhogen en sterker maken. Meer informatie vindt u op AGV.nl

Lees meer

Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost

Wat gaan we doen met het water in het gebied Holland Sticht Voorburg Oost? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Dijkverbetering Linnaeuskade

De dijk aan de Linnaeuskade is op sommige plekken niet hoog genoeg. Lees meer over deze plannen op AGV.nl.

Lees meer

Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg

Wat gaan we doen met het water in het gebied Holland Sticht Voorburg? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Dijkverbetering Kudelstaartseweg

De dijk langs de Kudelstaartseweg is op sommige plekken niet hoog en sterk genoeg. Daarom versterken we de dijk. Meer hierover vindt u op AGV.nl.

Lees meer

Watergebiedsplan Osdorperbinnenpolder-Laag

Wat gaan we doen met het water in gebied Osdorperbinnenpolder-Laag? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o.

Wat gaan we doen met het water in het gebied Groot Wilnis-Vinkeveen? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Watergebiedsplan Bethunepolder

Wat gaan we doen met het water in het gebied Bethunepolder? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Dijkverbetering Centraal Holland

De Lekdijk en Neder-Rijndijk zijn op sommige plekken niet hoog en sterk genoeg. We gaan de dijken verhogen en sterker maken. Meer vindt u op AGV.nl.

Lees meer

Schoonmaken rivier de Vecht

De Vecht raakte vervuild. Daarom werden sommige delen schoongemaakt. Zo kunnen het water en de natuur zich in de toekomst beter ontwikkelen.

Lees meer

Pharmafilter

Ons waterschap maakt samen met het AMC plannen voor een speciale zuivering. Lees meer over het pharmafilter op AGV.nl.

Lees meer

Life Project Amsterdamse Waterleidingduinen

Veel drinkwater in Amsterdam komt uit de Amsterdamse Waterleidingduinen. Waternet werkt in dit gebied.

Lees meer

Hulp bij verbetering trek van vissen

Sommige vissen leven in zee en in zoet water. Waternet haalt hindernissen weg voor de vissen. Zodat ze verder kunnen zwemmen.

Lees meer

Dijkverbetering Jan Vroegopsingel

Waternet gaat de dijk langs de Jan Vroegopsingel en een gedeelte van de Ouderkerkerdijk in Amsterdam verbeteren.

Lees meer

Verbetering waterkwaliteit Sloterplas

Waternet werkt aan de waterkwaliteit in de Sloterplas in Amsterdam. Wij onderzoeken hoe we het water schoon en helder kunnen houden.

Lees meer