48

Projecten

Rivierenbuurt Amsteldijk en omgeving

Wordt aan gewerkt

Lees meer

PWN, Vitens en Waternet verkennen in ‘t Gooi oplossing voor tekort aan drinkwater

Wordt aan gewerkt

Waternet onderzoekt samen met drinkwaterbedrijven PWN, Vitens hoe we in de toekomst kunnen blijven voldoen aan de toenemende vraag naar drinkwater.

Lees meer

Werkzaamheden Eef Kamerbeekstraat

Wordt aan gewerkt

Waternet werkt aan het transportriool bij de Eef Kamerbeekstraat.

Lees meer

Riothermie Buikslotermeer

Wordt aan gewerkt

Lees meer

Groot onderhoud aan de Derde Bedijking West in Mijdrecht

Wordt aan gewerkt

Waternet bereidt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het groot onderhoud voor aan de Derde Bedijking West te Mijdrecht. We gaan het deel van de di...

Lees meer

Groot onderhoud Ringdijk Polder Zevenhoven-Oost

Wordt aan gewerkt

Waternet is namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht begonnen aan het groot onderhoud van de Ringdijk Polder Zevenhoven-Oost. De dijk ligt in de gemeen...

Lees meer

Dijkverbetering Westveensekade

Wordt aan gewerkt

De dijk langs de Westveensekade en de Korte Meentweg is op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg. Daarom gaan we de dijk verbeteren.

Lees meer

Vervangen remmingwerk Jacob van Lennepkade

Wordt aan gewerkt

Waternet gaat de bescherming van de rioolbuis in het Jacob van Lennepkanaal vervangen.

Lees meer

Dijkverbetering Nieuwe Wetering Zuidzijde

Wordt aan gewerkt

Waternet gaat namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) de dijk aan de zuidoever van de Nieuwe Wetering in Nieuwersluis verbeteren. De dijk aan de...

Lees meer

Dijkverbetering dijk De Waver

Wordt aan gewerkt

Waternet bereidt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het groot onderhoud voor aan de dijk De Waver. Wij werken daarin samen met de gemeente Ouder-...

Lees meer

Bouw rioolgemaal Postjesweg

Wordt aan gewerkt

Waternet bouwt in opdracht van de gemeente Amsterdam een nieuw rioolgemaal. Dit nieuwe gemaal vervangt het gemaal aan de Willem Roelofsstraat dat wegg...

Lees meer

Dijkverbetering Geerkade-West

Wordt aan gewerkt

De dijk Geerkade-West is niet overal hoog en sterk genoeg. Daarom gaat Waternet de dijk verbeteren.

Lees meer

Onderhoud Driemond riolering

Wordt aan gewerkt

Groot onderhoud in openbare ruimte Driemond: waterleidingen, riool, brug en dijk.

Lees meer

Dijkverbetering Mijdrechtse Zuwe en Kade langs de Rondweg te Mijdrecht

Wordt aan gewerkt

Lees meer

Proef met extra zuiveringsstap tegen medicijnresten

Wordt aan gewerkt

Waternet start op de rioolwaterzuivering (RWZI) Horstermeer met een proef om medicijnresten uit het afvalwater te halen. De proef bestaat uit het test...

Lees meer

Baggeren en verbeteren waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen

Wordt aan gewerkt

Lees meer

Bouw groengasinstallatie

Wordt aan gewerkt

Lees meer

Waterkwaliteitsscherm zorgt voor schoner water

Wordt aan gewerkt

Lees meer

Groot onderhoud dijk Dwarskade te Abcoude

Wordt aan gewerkt

Het dijktraject Dwarskade langs de Waver in Acboude is op sommige plaatsen niet hoog genoeg. Waternet gaat namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de ...

Lees meer

Onderhoud Brug Driemond

Wordt aan gewerkt

Waternet laat onderhoud uitvoeren aan de Brug Driemond. Uit de laatste onderhoudsinspectie bleek dat onderhoud nodig is. De werkzaamheden duren ongeve...

Lees meer

Groot onderhoud Groote Zeesluis Muiden

Wordt aan gewerkt

Waternet voert in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht groot onderhoud uit aan de Groote Zeesluis in Muiden.

Lees meer

Dijkverbetering Angstelkade Baambrugge

Wordt aan gewerkt

Lees meer

Proef natte landbouw Ankeveen

Wordt aan gewerkt

Waternet gaat samen met agrariër Wilko Kemp een proef doen met natte landbouw om bodemdaling tegen te gaan.

Lees meer

Nieuwe rioolwaterzuivering in Weesp

Wordt aan gewerkt

Lees meer

Nieuwe riolering Rivierenbuurt

Wordt aan gewerkt

In de Rivierenbuurt (Scheldebuurt) gaan we de riolering vervangen. Het riool is verzakt. We bouwen een nieuw riool en we maken de buurt beter bestand ...

Lees meer

Van zout kwelwater naar drinkwater

Wordt aan gewerkt

In de Horstermeer is een deel van het grondwater te zout. Dat is niet goed voor planten en dieren in de buurt. We willen daar iets aan gaan doen.

Lees meer

Nieuwe sanitatie

Wordt aan gewerkt

Nieuwe Sanitatie is een nieuwe manier om afvalwater in te zamelen en schoon te maken. We winnen energie (gas en warmte) terug.

Lees meer

Noodoverloopgebied De Ronde Hoep

Wordt aan gewerkt

We kunnen De Ronde Hoep inzetten als noodoverloopgebied. Dan leiden we water naar de polder om een ramp ergens anders te voorkomen.

Lees meer

De nieuwe N200

Wordt aan gewerkt

Waternet, Rijkswaterstaat, en de gemeente Amsterdam werken samen aan De nieuwe N200. Weg, dijk en waterleiding worden vernieuwd.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling Zuidas

Wordt aan gewerkt

De Zuidas ontwikkelt zich met enorme snelheid tot een hoogstedelijke omgeving. Het waterschap adviseert via Waternet over duurzaam waterbeheer.

Lees meer

Watergebiedsplan Westeramstel

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in gebied Westeramstel? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling Watergraafsmeer

Wordt aan gewerkt

De Watergraafsmeer is het laagste punt van Amsterdam. Dit maakt de wijk kwetsbaar voor wateroverlast.

Lees meer

Watergebiedsplan Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder

Afgerond project

Er is een nieuw peilbesluit voor de Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder. We gaan dit peilbesluit uitvoeren en het Horstermeergemaal aanpassen.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling Weespersluis (Bloemendalerpolder)

Wordt aan gewerkt

In de Bloemendalerpolder tussen Muiden en Weesp komt de nieuwe wijk Weespersluis. Het omliggende landschap krijgt veel nieuwe natuur met water.

Lees meer

Watergebiedsplan Noordelijke Vechtstreek

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in het gebied Noordelijke Vechtstreek? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Watergebiedsplan Noorderpark

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in gebied Noorderplan? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Watergebiedsplan Noordelijke Vechtplassen

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in het gebied Noordelijke Vechtplassen? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Dijkverbetering Ouderkerk aan de Amstel

Wordt aan gewerkt

De dijk in Ouderkerk aan de Amstel is niet hoog en sterk genoeg. Daarom gaan wij de dijk verhogen en sterker maken. Meer informatie vindt u op AGV.nl

Lees meer

Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in het gebied Holland Sticht Voorburg Oost? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in het gebied Holland Sticht Voorburg? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Dijkverbetering Kudelstaartseweg

Wordt aan gewerkt

De dijk langs de Kudelstaartseweg is op sommige plekken niet hoog en sterk genoeg. Daarom versterken we de dijk. Meer hierover vindt u op AGV.nl.

Lees meer

Watergebiedsplan Osdorperbinnenpolder-Laag

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in gebied Osdorperbinnenpolder-Laag? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o.

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in het gebied Groot Wilnis-Vinkeveen? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Watergebiedsplan Bethunepolder

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in het gebied Bethunepolder? Dat bepalen we elke 10 jaar in het watergebiedsplan.

Lees meer

Dijkverbetering Centraal Holland

Wordt aan gewerkt

De Lekdijk en Neder-Rijndijk zijn op sommige plekken niet hoog en sterk genoeg. We gaan de dijken verhogen en sterker maken. Meer vindt u op AGV.nl.

Lees meer

Hulp bij verbetering trek van vissen

Wordt aan gewerkt

Sommige vissen leven in zee en in zoet water. Waternet haalt hindernissen weg voor de vissen. Zodat ze verder kunnen zwemmen.

Lees meer

Dijkverbetering Jan Vroegopsingel

Wordt aan gewerkt

Waternet gaat de dijk langs de Jan Vroegopsingel en een gedeelte van de Ouderkerkerdijk in Amsterdam verbeteren.

Lees meer

Verbetering waterkwaliteit Sloterplas

Afgerond project

Waternet werkt aan de waterkwaliteit in de Sloterplas in Amsterdam. Wij onderzoeken hoe we het water schoon en helder kunnen houden.

Lees meer